ยกเลิก/คืนเงิน

แชร์สินค้านี้

การคืนเงินในกรณียกเลิกการสั่งซื้อ ในกรณียังไม่ได้จัดส่งสินค้า การคืนเงินต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมเพื่อมารับเงินคืน

1.เอกสารใบเสร็จ / หลักฐานการโอนเงิน 2.สำเนาบัตรประชาชน 3.เลขบัญชีธนาคาร

ขั้นตอนการคืนเงิน

1.สั่งซื้อด้วยเงินสด ทางร้านจะจ่ายคืนด้วยเงินสด รับเงินคืนที่หน้าร้าน

2.สั่งซื้อโดยโอนเงินเข้าบัญชีร้าน หากลูกค้ายกเลิกการสั่งซื้อ ทางร้านจะโอนเงินคืนไปยัง ชื่อบัญชีและเลขบัญชีธนาคารเดิม ที่ลูกค้าโอนมาเพื่อซื้อสินค้าเท่านั้น ไม่โอนเข้าบัญชีบุคคลอื่น เพื่อป้องกันผู้แอบอ้าง

2.1 เอกสารใบเสร็จ และหลักฐานการโอนเงิน 2.2 สำเนาบัตรประชาชน 2.3 บัญชีธนาคาร ชื่อและเลขบัญชี ต้องตรงกันกับเลขบัญชีที่โอนเงินเพื่อสั่งซื้อเท่านั้น